Hoewel het niemand kan zijn ontgaan dat de wereld een klimaatprobleem heeft en dat er op verschillende bestuursniveaus plannen worden gesmeed om er iets aan te doen, is er wellicht toch behoefte aan wat meer inzicht in de aard van het klimaat.

Met deze beginzin zijn alle colleges van B&W, raads- en burgerleden van de gemeentes Beuningen, Druten, West Maas Waal en Wijchen door Han Blok, voorzitter Opgewekt Maas &Waal, uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst.

Datum en tijd: 20 februari 20.00 uur
Plaats: Wijkcentrum De Doorkijk, Langstuk 2 | 6651 HZ Druten

>Klik hier voor de uitnodiging (pdf)

De volledige tekst van de uitnodiging luidt:

Geachte leden van de colleges van B&W
en de gemeenteraden van Beuningen, Druten, West Maas Waal en Wijchen,

Hoewel het niemand kan zijn ontgaan dat de wereld een klimaatprobleem heeft en dat er op verschillende bestuursniveaus plannen worden gesmeed om er iets aan te doen, is er wellicht toch behoefte aan wat meer inzicht in de aard van het klimaat.

Was er niet altijd al klimaatverandering? Wat maak een graadje meer of minder uit? Is het niet gewoon een speling der natuur? Waarom zou een beetje warmer niet gewoon lekker zijn? Hoe valt het te rijmen dat de temperatuur in Noord Amerika nu juist 40 graden onder nul is? Zal het onze tijd wel duren? Is het geen hype? Is de wetenschap wel voldoende zeker? Kunnen we niet gewoon de dijken nog wat ophogen?

De Energiecoöperatie Opgewekt Maas en Waal wil graag op 20 februari 20.00 uur in de Doorkijk te Druten voor alle wethouders, raadsleden en partijbesturen van de regio een buitengewoon boeiende lezing geven over de wetenschap omtrent 500 miljoen jaar klimaatverandering.

Uiteindelijk is het aan de toehoorders zelf om daaruit politieke conclusies te trekken. Opgewekt Maas en Waal is geen politieke groepering en we zien ook liever niet dat het klimaat onderwerp is van politieke tegenstellingen. Wel beijveren we ons ervoor om te zorgen dat mensen en vooral bestuurders goed ge√Įnformeerd zijn. We hopen dat zij daar in hun onderlinge discussies baat bij zullen hebben.

Zou u zo vriendelijk willen zijn ook uw bestuurders van uw partijen te wijzen op deze bijeenkomst. Ook deze bestuurders zijn namelijk van harte welkom

Wij verheugen ons op uw komst!

In verband met de verzorging van koffie en thee graag even een berichtje, als we op uw komst mogen rekenen.

Opgewekt Maas en Waal
Contactpersoon:
dr. Han Blok
tel.: (0487) 54 25 80
e-mail: hanblok@planet.nl